Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej

Absolwenci
Wypełnij elektroniczną delarację aby zostać członkiem SA SGH! Zarejestruj się
Zaloguj się

E-mail:

Hasło:
Nie wylogowuj mnie

Partnerzy
II edycja konkursu na najlepszy esej dla absolwentów

Czekamy na prace wyrażające refleksje autora na temat studiów (czy były zgodne z wyobrażeniami
i spełniły pokładane w nich nadzieje), na temat oczekiwań osobistych i zawodowych związanych z ich ukończeniem i wejściem na rynek pracy oraz konfrontacji tych oczekiwań z rzeczywistością. Ważne też będą dla nas informacje na temat utrzymywania relacji z uczelnią (w każdej formie) po jej ukończeniu, pracy w czasie studiów, aktywności w organizacjach studenckich i w studenckich kołach naukowych), a także anegdoty dotyczące studenckiego życia, wykładowców i kolegów.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie autorskiej pracy w formie eseju (o objętości do 10 stron standardowego maszynopisu), niepublikowanej i nienagrodzonej wcześniej w innych konkursach.

 

Teksty prosimy przysyłać do 31 stycznia 2015 r. na adres:

 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej

 

Al. Niepodległości 162, pok. 208 bud. A

 

02-554 Warszawa

 

 

 

W konkursie przewidziane są trzy nagrody – za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ich pula wynosi 2000 zł. Jury może przyznać równorzędne nagrody lub podzielić tę kwotę w inny sposób.

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym. O wynikach poinformujemy pocztą tradycyjną
i elektroniczną oraz na uczelnianych portalach. Najciekawsze prace opublikujemy w książce „Losy absolwentów WSH/ SGPiS/ SGH w Warszawie, która powstanie jako jeden z rezultatów projektu realizowanego w SGH
Szkoła Główna Handlowa – spuścizna intelektualna i architektoniczna jako element tożsamości kulturowej Warszawy i Polski .