Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej

Absolwenci
Wypełnij elektroniczną delarację aby zostać członkiem SA SGH! Zarejestruj się
Zaloguj się

E-mail:

Hasło:
Nie wylogowuj mnie

Partnerzy
Walne zebranie Członków SA SGH

25 czerwca 2015 r. w sali r 9 w gmachu A Szkoły Głównej Handlowej odbyło sie walne zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej. Na zebraniu przyjęto również sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za lata 2013 i 2014.

W trakcie zebrania przyjęto uchwałę o nadaniu tytułu członka honorowego J.M. Rektorowi SGH, prof. dr hab. Tomaszowi Szapiro oraz byłym rektorom: prof. dr hab. Adamowi Budnikowskiemu i prof. dr hab. Markowi Rockiemu.

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono kandydatów na Prezesa Zarządu i Członków Zarządu. Po prezentacji planów kandydatów na działalność Stowarzyszenia w latach 2015-2018 przeprowadzono głosowanie nad kandydaturą Bartosza Majewskiego na Prezesa Zarządu. Walne zgromadzenie opowiedziało się jednogłośnie za jego kandydaturą.

W kolejnych głosowaniach wybrano skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Członkami Zarządu zostali:

Bartosz Majewski - Prezes Stowarzyszenia

Marcin Suchar - Sekretarz Stowarzyszenia

Krzysztof Caruk - Członek Zarządu

Igor Siedlarski - Członek Zarządu

Albert Tomaszewski - Członek Zarządu

Przemysław Wasilewski - Członek Zarządu

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

Andżelika Kuźnar - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Ryszard Sokólski - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Piliszek - Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Danuta Ciesiółka-Zubrzycka - Członek Komisji Rewizyjnej

Mieczysław Wrześniak - Członek Komisji Rewizyjnej