Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej

Absolwenci
Wypełnij elektroniczną delarację aby zostać członkiem SA SGH! Zarejestruj się
Zaloguj się

E-mail:

Hasło:
Nie wylogowuj mnie

Partnerzy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów SGH

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w sali 123 w DS. Grosik SGH przy ul. Madalińskiego 31/33 w Warszawie. W przypadku braku wymaganej liczby członków, II termin Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów SGH odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 17.30 w sali 123 w DS. Grosik SGH przy ul. Madalińskiego 31/33 w Warszawie.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.   Otwarcie obrad

 

2.   Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania.

 

3.   Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

 

4.   Zatwierdzenie sprawozdań z działalności stowarzyszenia.

 

5.   Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej SA SGH.

 

6.   Dyskusja nt. planu działania SA SGH.

 

7.   Sprawy różne.

 

8.   Zamknięcie zebrania.

 

 

 

W imieniu zarządu SA SGH

 

Prezes Bartosz Majewski