Zostań członkiem

Warunki członkostwa

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie może zostać osoba, która:

1) posiada dyplom lub świadectwo ukończenia studiów w SGH (w tym studiów podyplomowych i studiów MBA),

2) ukończyła inną uczelnię, ale uzyskała w SGH stopień doktora lub doktora habilitowanego,

3) legitymuje się innymi związkami ze Szkołą, uznanymi przez zarząd Stowarzyszenia.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia należy:

  • Złożyć deklarację członkowską, do której należy dołączyć:
  • dowód wpłaty opłaty członkowskiej w wysokości 50 zł (w przypadku osób pracujących) lub 25 zł (w przypadku emerytów i rencistów);
  • wypełniony formularz zgody na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna;
  • kopię dyplomu ukończenia studiów w SGPiS/SGH.

Wypełnioną deklarację członkowską wraz z powyższymi załącznikami należy przesłać na adres:

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

lub dostarczyć skany dokumentów e-mailowo na adres: sasgh@sgh.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na konto nr:

72 1090 2590 0000 0001 4420 6273

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Prezes Stowarzyszenia, Andżeliką Kuźnar pod adresem: sasgh@sgh.waw.pl

Pliki do pobrania: